Move to Heaven กับโรคแอสเพอร์เกอร์ (Asperger’s Disorder)

Move to Heaven ซีรีย์สัญชาติเกาหลีที่ฉายทางเว็บสตรีมมิ่Continue reading “Move to Heaven กับโรคแอสเพอร์เกอร์ (Asperger’s Disorder)”

แอสเพอร์เกอร์: เจาะลึกซีรีย์ Atypical ผ่านโรคนี้

Atypical จาก Netflix ซีรีส์เล่าชีวิตของแซม (เคียร์ กิลคContinue reading “แอสเพอร์เกอร์: เจาะลึกซีรีย์ Atypical ผ่านโรคนี้”

แอสเพอร์เกอร์: ที่มาของชื่อ

[กลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์ เป็นความบกพร่องทางพัฒนาการที่มContinue reading “แอสเพอร์เกอร์: ที่มาของชื่อ”

โรคแอสเพอร์เกอร์: อัจฉริยะมักเป็นจริงหรือไม่

ความเป็นอัจฉริยภาพนั้นหลายคนอยากจะเป็น อยากจะมีความสามาContinue reading “โรคแอสเพอร์เกอร์: อัจฉริยะมักเป็นจริงหรือไม่”

4 เบื้องหลังพฤติกรรมของเกรตา ธุนเบิร์ก

เกรตา ธุนเบิร์ก เป็นใคร น้อง เกรตา ธุนเบิร์ก คือ สาวน้อContinue reading “4 เบื้องหลังพฤติกรรมของเกรตา ธุนเบิร์ก”