Telemedicine: สธ.- หัวเว่ย ลงนามพัฒนาระบบ 5G Healthcare สนับสนุนการแพทย์ทางไกล

สธ.ร่วมหัวเว่ย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมการแContinue reading “Telemedicine: สธ.- หัวเว่ย ลงนามพัฒนาระบบ 5G Healthcare สนับสนุนการแพทย์ทางไกล”

Telemedicine: จะ disrupt โรงพยาบาลหรือไม่ อย่างไร

ตั้งแต่มี Covid-19 กระแสของ Telemedicine หรือการนำเทคโนContinue reading “Telemedicine: จะ disrupt โรงพยาบาลหรือไม่ อย่างไร”

4 ต้นแบบแอปพลิเคชัน Telemedicine พัฒนาเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากขึ้น

เพื่อให้เห็นภาพการปรับเอาระบบ Telehealth มาใชContinue reading “4 ต้นแบบแอปพลิเคชัน Telemedicine พัฒนาเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากขึ้น”

CareChek: เปิดตัวโมบายแพลตฟอร์มป้องกันโควิด

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับบริษัท&nbsContinue reading “CareChek: เปิดตัวโมบายแพลตฟอร์มป้องกันโควิด”

Telemedicine กับโรงพยาบาลในประเทศไทย

ปัจจุบันมีโรงพยาบาล 2 แห่งในประเทศไทยที่ให้การรักษาพยาบContinue reading “Telemedicine กับโรงพยาบาลในประเทศไทย”

4 ชนิด Telemedicine ที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ในอนาคตการรักษาทางการ การแพทย์จะเป็นสิ่งที่ง่าย ประหยัดContinue reading “4 ชนิด Telemedicine ที่ได้รับความนิยมสูงสุด”

Telemedicine จะมีผลอย่างไร ต่อ Medical tourism ของไทย

ปัจจุบัน นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (MediContinue reading “Telemedicine จะมีผลอย่างไร ต่อ Medical tourism ของไทย”

Telemedicine คือ

Telemedicine คือ การนําเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากร ทางการแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบ Real-time เช่นเดียวกับการสื่อสารผ่านระบบ video conference ที่คู่สนทนาสามารถมองเห็นหน้าและสนทนากันได้ทั้ง 2 ฝ่าย

5 ประโยชน์ของ Telemedicine

การให้บริการ Telemedicine (โทรเวชกรรม) ก่อให้เกิดประโยชContinue reading “5 ประโยชน์ของ Telemedicine”

Telemedicine: ดูแลผู้ป่วยบนรถพยาบาล

การดูแลผู้ป่วยวิกฤต  ระหว่างการส่งตัวไปรักษาต่อยังโรงพยContinue reading “Telemedicine: ดูแลผู้ป่วยบนรถพยาบาล”

Telemedicine: เร่งปฏิรูประบบสาธารณสุข

พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมContinue reading “Telemedicine: เร่งปฏิรูประบบสาธารณสุข”

Telemedicine: แพทยสภาเตรียมออกคู่มือชี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยผู้ป่วย

แพทยสภาแจงระหว่างที่กำลังเตรียมออกคู่มือและแนวทางการให้Continue reading “Telemedicine: แพทยสภาเตรียมออกคู่มือชี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยผู้ป่วย”

โรงพยาบาลกรุงเทพ: การนำ Telemedicine นวัตกรรมหุ่นยนต์มาใช้

การนำ Telemedicine นวัตกรรมหุ่นยนต์โทรเวชกรรม เข้ามาใช้Continue reading “โรงพยาบาลกรุงเทพ: การนำ Telemedicine นวัตกรรมหุ่นยนต์มาใช้”