FUTURE FOOD BUSINESS TREND 2021-22 ชุดข้อมูลเทรนด์ด้านอาหารแห่งอนาคต

ด้วยอุตสาหกรรมอาหารเป็น 1 ในธุรกิจแห่งอนาคต ประกอบกับควContinue reading “FUTURE FOOD BUSINESS TREND 2021-22 ชุดข้อมูลเทรนด์ด้านอาหารแห่งอนาคต”

4 แนวทางการแก้ปัญหาอุตสาหกรรมอาหาร 2019

ส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึContinue reading “4 แนวทางการแก้ปัญหาอุตสาหกรรมอาหาร 2019”

6 Trend ผู้ประกอบการอาหารปี 2020

1. Food Waste Solution พัฒนาฉลากอัจฉริยะบนบรรจุภัณฑ์อาหContinue reading “6 Trend ผู้ประกอบการอาหารปี 2020”