นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี

ที่ผ่านมา รพ.สต. มุ่งเน้นแต่เรื่องการประกวดมากเกินไป ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เกิดภาวะความเครียดและกดดัน ดังนั้นจะต้องไม่นำการพัฒนา รพ.สต. ไปผูกกับการประกวด รพ.สต. ติดดาว ส่วนตัวมองว่าผลการประเมินในระดับ 3 – 4 ดาว ก็ถือว่าเป็น รพ.สต.ที่มีคุณภาพแล้ว ดังนั้นจึงไม่ควรเร่งรีบมากเกินไป แต่ให้กำหนดเป้าหมายและพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปจนถึง 5 ดาวในท้ายที่สุด

[Total: 0 Average: 0]