นพ.ธีระ วรธนารัตน์

หากระบาด ทุกอย่างก็ต้องกลับไปเซ็ตซีโร่กันใหม่ หรืออาจปิดกันไปถาวรเพราะทรัพยากรสำรองไม่เหลือที่จะสู้ต่อ ช่วยกันเถิดครับ เราล้มอีกไม่ได้แล้ว

[Total: 0 Average: 0]