นพ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ

เข้ามาได้เลย ผู้ป่วยบัตรทองผมยินดีต้อนรับ ตัวเลขก็ชี้ให้เห็นแล้วว่ากำไร คือถ้าเราไม่มีคนไข้ยังไงก็ขาดทุน ยังไงก็เจ๊ง แต่ถ้ามีคนไข้เยอะมันไม่มีทางเจ๊ง แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการบริหารด้วยว่าเราจะทำเงินจากระบบได้อย่างไร ผมคิดว่าโรงพยาบาลของผมดีว่าเอกชนอีกนะ ที่สำคัญคือคนไข้ส่วนใหญ่ของผมก็มารับรักษาฟรีด้วย

[Total: 0 Average: 0]