logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

Health Me Now / นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

ถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องยอมรับสิ่งที่จะเกิดประโยชน์กับคนไทยและวงการแพทย์ ควรมีการวิจัยและพัฒนากัญชาเช่นเดียวกับพืชสมุนไพรอื่น ๆ แต่เนื่องจากมีกฎหมายกำหนดให้เป็นสารเสพติดประเภทที่ 5 คงต้องมีการปรับกฎหมายเพื่อให้สามารถปลูกในพื้นที่เฉพาะ และการทดลองในคน โดยทำให้ครบวงจร เพื่อนำมาใช้ทางการแพทย์ เชื่อว่าไทยมีศักยภาพในการพัฒนาเรื่องนี้

[Total: 0 Average: 0]
Share