logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

Health Me Now / นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร

ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขกำลังร่วมวิจัยพัฒนาการนำโปรแกรม AI มาช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยโรค เช่น ช่วยในการวินิจฉัยโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา จากภาพถ่ายจอประสาทตา หรือช่วยวินิจฉัยภาพถ่ายรังสีปอด

[Total: 0 Average: 0]
Share