นพ.มงคล ณ สงขลา

จริงแล้วในสมัยที่มีการทำเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อราวๆ ปี 2544-2545 หมอสงวน (นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์) เคยบอกว่า ถ้าเผื่อกระทรวงสาธารณสุขยอมปล่อยให้โรงพยาบาลเป็นอิสระ ไม่ได้อยู่ในการควบคุมกำกับของตัวเองอีกต่อไป ก็ไม่มีความจำเป็นต้องตั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขึ้น นั่นเพราะกระทรวงสาธารณสุขก็จะไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ก็ให้กระทรวงสาธารณสุขนั่นแหละมาทำหน้าที่บริหารงบประมาณของ สปสช.ในปัจจุบัน

[Total: 0 Average: 0]