นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

สธ.ควรเคลื่อนไหวเพื่อประกาศเอกราชจากกระทรวงการคลังและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารทั้งหมด เพราะที่ผ่านมาเราถูกพันธนาการมากจนทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบ ซึ่งจากนี้กระทรวงการคลังควรทำหน้าที่เพียงส่งงบประมาณมา และให้ สธ.บริหารเอง เพราะกระทรวงการคลังจะรู้ดีกว่า สธ.ได้อย่างไร

[Total: 0 Average: 0]