นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

จะเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานห้องฉุกเฉินโดยเน้นเรื่องของคน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านฉุกเฉินจะต้องมีอยู่ในอัตรากำลังเต็มที่ในแต่ละโรงพยาบาล ประชาชนเกิดฉุกเฉินจริงๆ เมื่อมาถึงไม่ใช่เจอแค่แพทย์ฝึกหัด ต้องเจอเชี่ยวชาญฉุกเฉินโดยเฉพาะ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ต้องรองรับเต็มที่ ท่าน รมว.สธ.ก็มีนโยบายว่า จะจัดทำเรื่องกำลังคนและปรับงบประมาณ เพื่อทำให้สามารถรองรับกับเรื่องนี้ใน 6 เดือน โดยมอบปลัด สธ.เป็นผู้รับผิดชอบ

[Total: 0 Average: 0]