logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

Health Me Now / นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

1 จังหวัด 1 รพ.สต. ปลูกผักปลอดภัย” สนับสนุนที่ดินว่างเปล่าในพื้นที่รับผิดชอบ รพ.สต.ทั่วประเทศ ให้ผู้มีรายได้น้อยทำการเกษตรปลูกพืชปลอดภัย จำหน่ายแก่ รพ.ในพื้นที่ ให้เป็นแหล่งวัตถุดิบที่ปลอดภัย

[Total: 0 Average: 0]
Share