logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

ผศ.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

Health Me Now / ผศ.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

ผศ.จรวยพร ศรีศศลักษณ์

ถ้าจะถ่ายโอน รพ.สต. 1 แห่ง ไปท้องถิ่น 1 แห่ง ในเชิงหลักการคิดว่ายังไม่เหมาะกับประเทศไทย ยังอยากให้เป็นลักษณะพวงบริการ แปลว่ารวมๆ หลาย รพ.สต.ไปขึ้นอยู่กับ รพช.และอาจจะมี 2-3 รพช. รวมกันเป็นพวงจังหวัด จะทำให้ไม่เกิดการแยกส่วน ง่ายในการส่งต่อผู้ป่วย

[Total: 0 Average: 0]
Share