logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

精液:哪种容易受孕,哪种难受孕

Health Me Now / 泌尿道  / 精液:哪种容易受孕,哪种难受孕
มีลูกยาก แต่อยากมี วิธีทางเลือก

精液:哪种容易受孕,哪种难受孕

从阴茎释放的精液或精液(精液)由两部分组成:

 1. 细胞部分是精子、上皮细胞和白细胞。
 2. 含有各种物质的液体(精液)。锌(zinc)、黄素(flavine)、柠檬酸(citric acid)等滋养精子的成分。

   例如,在某些情况下,不育男性不会产生精子,但会保留精液,称为无精子症,或者有少量精子,称为无精子症。如果女性超过 35 岁且无法怀孕,则非避孕夫妇的少精子症和性行为通常在 1 年或 6 个月内每周 3-4 次。男性来分析精液以确定不孕症的原因被认为是合适的。好的精液必须是什么?   根据世界卫生组织指南(WHO,2010),正常精液分析的标准如下。

 • 体积:1.5 – 5.0 毫升。
 • 精子密度:> 1500 万精子/毫升。
 • 精子总数:> 3900万
 • 精子活力:> 40%
 • 外观:使用严格标准时,超过 14% 的精子外观正常。

精液不合格还是不能怀孕?   

怀孕,但可能不是自然方法 这是因为正常的性妊娠需要至少 10-15 百万个精子才能使子宫卵细胞受精。

精液不符合标准,我该怎么办?

   目前男性不育占所有原因的 20%,其中 85% 的关键因素是数量异常。精子运动和形状 咨询 体格检查和额外的实验室检查 这使得了解原因并选择正确的辅助生殖技术成功受孕成为可能。

有哪些辅助生殖技术可用于治疗男性精子异常的原因?

   治疗方法将取决于疾病的原因,例如:

 • IVF;体外受精-IVF
 • ICSI;胞浆内精子注射 – 通过将精子直接注射到卵细胞中进行受精。
 • 手术取精 (SSR) – 通过手术从睾丸或附睾中取出精子。
  • PESA(经皮附睾精子抽吸)
  • TESE(睾丸精子提取)

对准备要孩子的人有什么建议

 • 避免吸烟,包括被动吸烟(与长期吸烟的人在一起)。
 • 避免不必要地影响精子生成的条件,例如热量、化学物质。
 • 如果在生殖器区域或泌尿道发现感染,应由医生检查。
 • 使用抗氧化剂如维生素 E、维生素 C、锌和硒可以改善精子功能。

   如果对不孕有疑问 您可以咨询医疗专业人员来规划治疗并直接有效地解决问题。

[Total: 2 Average: 4.5]

No Comments

Leave a Reply