Albendazole (อัลเบนดาโซล) : ยารักษาพยาธิ (Anti – helminthics)

เม็ด  200  มก. น้ำ 200 มก./ช้อนชา

ขนาด – วิธีใช้
1.พยาธิไส้เดือน  เส้นด้าย  ปากขอ  แส้ม้า

                ผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ให้ครั้งละ 2 เม็ด (2 ช้อนชา)  ครั้งเดียว
                เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี  ให้ครั้งละ 1 ช้อนชา ครั้งเดียว
                ชนิดเม็ด  อาจใช้วิธีบดผสมน้ำ  หรือเคี้ยวก่อนกลืน  หรือกลืนทั้งเม็ดก็ได้

2.พยาธิตัวตืด
                ใช้ขนาดเดียวกัน วันละครั้ง 3 วันติดต่อกัน อีก  10 -21 วันต่อมา  กินซ้ำอีกชุด

3.พยาธิตัวจี๊ด
                ผู้ใหญ่  ครั้งละ 2 เม็ด  วันละ 2 ครั้ง  หลังอาหารเช้าและเย็น  นาน 14 – 21 วัน

4.พยาธิใบไม้ตับ
                ผู้ใหญ่  ครั้งละ 2  เม็ด  วันละ  2  ครั้ง หลังอาหารเช้าเย็น นาน  7  วัน

[Total: 0 Average: 0]