Antibiotic eardrop (ยาหยอดหูปฎิชีวนะ) : ยาใช้ภายนอก (External drugs)

 ขนาด-วิธีใช้
                หยอดหู ครั้งละ 2-3 หยด วันละ 3-4 ครั้ง ก่อนหยอดควรเช็ดหนองให้แห้งก่อน
                สำหรับยาหยอดหูโอฟล็อกซาซิน หยอดหูครั้งละ 6-10 หยด วันละ 2 ครั้ง นาน 10-14 วัน

[Total: 0 Average: 0]