Antibiotic eyedrop (ยาหยอดตาปฏิชีวนะ) : ยาใช้ภายนอก (External drugs)

ขนาด-วิธีใช้
                หยอดตา ครั้งละ 1-2 หยด ทุก 2-4 ชั่วโมง ในระยะ 24 ชั่วโมงแรก ต่อไปหยอดตาวันละ 2-4 ครั้ง
                ในรายที่อักเสบรุนแรง อาจเพิ่มเป็นทุก 1-2 ชั่วโมง

[Total: 0 Average: 0]