Antifungal cream (ครีมรักษาโรคเชื้อรา) : ยาใช้ภายนอก (External drugs)

ขนาด-วิธีใช้
                ทาบริเวณที่เป็นโรค วันละ 2-3 ครั้ง นาน 3-4 สัปดาห์

[Total: 0 Average: 0]