Caiamine lotion (ยาแก้ผดผื่นคัน/คาลาไมน์โลชั่น) : ยาใช้ภายนอก (External drugs)

ขนาด-วิธีใช้
                ทาบริเวณที่เป็น วันละ 2-3 ครั้ง

[Total: 0 Average: 0]