Cimetidine (ไซเมทิดีน) : ยารักษาโรคกระเพาะ (Anti-peptic ulcer agents)

เม็ด 200 และ 400 มก.

 ขนาด-วิธีใช้
1.ใช้ลดการสร้างกรด

                 ผู้ใหญ่ ครั้งละ 400 มก. วันละ 2 ครั้ง ทุก 12 ชั่วโมง หรือ 800 มก. ครั้งเดียวหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอน
                 เด็ก อายุ 1-12 ปี ให้วันละ 20-25 มก./กก. แบ่งให้ทุก 6 ชั่วโมง

2.ใช้เสริมฤทธิ์ยาแก้แพ้

                  ผู้ใหญ่ ให้ครั้งละ 400 มก. วันละ 2 ครั้ง
                  เด็ก ให้วันละ 20-25 มก./กก. แบ่งให้ทุก 6 ชั่วโมง

[Total: 0 Average: 0]