Co – amoxiclav (โคอะม็อกซิคลาฟ) : ยาต้านจุลชีพ/ยาปฏิชีวนะ (Antimicrobial drugs/Antibiotics)

เม็ด 375 และ 625 มก.น้ำเชื่อม 156,228 และ 457 มก./ช้อนชา

ขนาด – วิธีใช้
                                ผู้ใหญ่และเด็กอายุ > 12 ปี การติดเชื้อเล็กน้อยและปานกลางให้กินขนาด 375 มก.วันละ 3 ครั้ง ทุก 8 ชั่วโมง  หรือขนาด  625  มก. วันละ 2 ครั้ง  ทุก 12 ชั่วโมง  การติดเชื้อรุนแรงให้กินขนาด 625  มก.วันละ 3 ครั้ง  ทุก 8  ชั่วโมง 

                                เด็กอายุ < 1 ปี  ให้ขนาดของอะม็อกซีซิลลิน  25  มก./กก/วัน  แบ่งให้วันละ  2 ครั้ง  ทุก 12 ชั่วโมง 

                                เด็กอายุ 1 – 6 ปี ให้ขนาด 156  มก./ช้อนชา ครั้งละ 1 ช้อนชา วันละ 3 ครั้ง  ทุก 8 ชั่วโมง หรือ ขนาด 228  มก./ช้อนชา  ครั้งละ 1 ช้อนชา  วันละ 2 ครั้ง ทุก 12 ชั่วโมง 

                                เด็กอายุ 6 – 12 ปี ให้ขนาด  457 มก./ช้อนชา  ครั้งละ 1 ช้อนชา วันละ 2 ครั้ง  ทุก 12 ชั่วโมง
                                ในรายที่ติดเชื้อรุนแรงอาจให้ขนาดของอะม็อกซีซิลลิน 50 มก./กก./วัน

[Total: 0 Average: 0]