Co – trimoxazole (โคไตรม็อกซาโซล)* : ยาต้านจุลชีพ/ยาปฏิชีวนะ (Antimicrobial drugs/Antibiotics)

ชนิดเม็ด ประกอบด้วย ซัลฟาเมท็อกซาโซล 400 มก.และ ไตรเมโทพริม 80 มก. ชนิดน้ำ 1 ช้อนชา มีขนาดยาเทียบเท่าชนิดเม็ด 1 ใน 2 ส่วน เม็ด

ขนาด – วิธีใช้

                      ผู้ใหญ่  ครั้งละ 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง  ทุก 12 ชั่วโมง 
                      เด็ก ให้คำนวณตามขนาดของไตรเมโทพริม คือ 6 มก./กก./วัน  แบ่งให้วัน 2 ครั้ง หรือจะแบ่งตามน้ำหนักตัว ดังนี้

  • ต่ำกว่า  10  กก.ให้ครั้งละ 1 ใน 2 ส่วน  ช้อนชา  วันละ ( 1 ใน 4 ส่วน เม็ด)
  •  10 – 16  กก. ให้ครั้งละ  1  ช้อนชา ( 1 ใน 2 ส่วน  เม็ด)
  •  17 – 23  กก. ให้ครั้งละ  1 ช้อน ครึ่ง  ช้อนชา ( 3 ใน 4 ส่วน  เม็ด)
  •  24 – 32  กก. ให้ครั้งละ  2  ช้อนชา (1 เม็ด) 
  •  33 – 40  กก. ให้ครั้งละ  3  ช้อนชา  (1 ช้อน 1 ใน 2 ส่วน  เม็ด)
  • มากกว่า  40  กก. ให้ขนาดเท่ากับผู้ใหญ่ 

         ทั้งหมดนี้  ให้กินวันละ 2 ครั้ง โดยทั่วไปให้นานประมาณ 5 – 10 วัน แล้วแต่ชนิดของโรค (สำหรับบิดชิเกลลาให้นาน 5 วัน อหิวาต์ 3 วัน  กระเพาะปัสสาวะอักเสบ 3 วัน ไทฟอยด์ 14 วัน ต่อมลูกหมากอักเสบ 30 วัน)

[Total: 1 Average: 5]