Cyclophosphamide (ไซโคลฟอสฟาไมด์) – ยารักษาโรคมะเร็ง

Cyclophosphamide (ไซโคลฟอสฟาไมด์) เป็นยากดภูมิคุ้มกัน ใช้รักษาโรคมะเร็ง และกลุ่มอาการไตรั่ว (Nephrotic Syndrome) ออกฤทธิ์โดยการชะลอและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง รวมทั้งกดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย ซึ่งยา Cyclophosphamide อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงค่อนข้างมาก ผู้ป่วยจึงควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรอย่างละเอียดก่อนใช้ยา

ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่

ขนาดยาปกติในผู้ใหญ่สำหรับรักษาเนื้องอก

  • การให้ยาทางเส้นเลือด : เมื่อใช้เพียงชนิดเดียว ขนาดยาเริ่มต้นสำหรับผู้ป่วยที่ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับเลือดคือ 40-50 มก./กก. มักให้ยาในขนาดแบ่งใช้มากกว่า 2-5 วัน อาจเปลี่ยนให้ยา 10-15 มก./กก. ทุก ๆ 7-10 วัน หรือ 3-5 มก./กก. 2 ครั้งต่อสัปดาห์
  • การให้ยารับประทาน: ขอบเขตปริมาณยาตามปกติ: 1-8 มก./กก./วัน สำหรับขนาดยาเริ่มต้นและขนาดยาประคับประคองอาการ

ขนาดยาปกติในผู้ใหญ่สำหรับรักษามะเร็งรังไข่

สำหรับใช้รักษามะเร็งเนื้อเยื่อบุผิวรังไข่ :

  • 600 มก./ตร.ม. ให้ยาทางเส้นเลือดในวันแรกร่วมกับยาคาร์โบเพลติน (carboplatin) หรือยาซิสเพลติน (cisplatin)
  • รอบใช้ยาซ้ำทุกๆ 28 วัน

ขนาดยาปกติในผู้ใหญ่สำหรับมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัลติเพิลมัยอิโลมา

(ใช้ร่วมกับสารเคมีบำบัดอื่น ๆ เพื่อเป็นส่วนของวิธีการรักษาแบบ M2 protocol)

  • 10 มก./กก. ให้ยาทางเส้นเลือดในวันแรก

ขนาดยาสำหรับเด็ก

ขนาดยาปกติในเด็กสำหรับรักษาเนื้องอก

  • การให้ยาทางเส้นเลือด : เมื่อใช้เพียงชนิดเดียว ขนาดยาเริ่มต้นสำหรับผู้ป่วยที่ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับเลือดคือ 40-50 มก./กก. มักให้ยาในขนาดแบ่งใช้มากกว่า 2-5 วัน อาจเปลี่ยนให้ยา 10-15 มก./กก. ทุก ๆ 7-10 วัน หรือ 3-5 มก./กก. 2 ครั้งต่อสัปดาห์
  • การให้ยารับประทาน: ขอบเขตปริมาณยาตามปกติ: 1-8 มก./กก./วัน สำหรับขนาดยาเริ่มต้นและขนาดยาพยุงอาการ

ขนาดยาปกติในเด็กสำหรับรักษาโรคเนโฟรติก ซินโดรม

  • เมื่อใช้สำหรับรักษาโรคเนโฟรติก ซินโดรม “ที่มีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย” ที่พิสูจน์ด้วยการผ่าตัดเพื่อการวินิจฉัย (biopsy) ในเด็ก แนะนำให้ใช้ขนาดยา 2.5-3 มก./กก./วัน โดยการรับประทาน 60-90 วัน

รูปแบบยา

ยาไซโคลฟอสฟาไมด์มีรูปแบบการใช้และปริมาณตัวยา ดังต่อไปนี้

  • ยาเม็ด 25 มก. ; 50 มก.
  • ยาฉีด 500 มก. ; 1 ก. ; 2 ก.
[Total: 0 Average: 0]