Dicloxacillin (ไดคล็อกซาซิลลิน): ยาต้านจุลชีพ/ยาปฏิชีวนะ (Antimicrobial drugs/Antibiotics)

Dicloxacillin (ไดคล็อกซาซิลลิน)  ยาต้านจุลชีพ/ยาปฏิชีวนะ (Antimicrobial drugs/Antibiotics)

แคปซูล 250 และ  500 มก.น้ำเชื่อม 62.5  มก./ช้อนช้า
ขนาด – วิธีใช้

                ผู้ใหญ่  ให้ครั้งละ  250 – 500  มก. วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหาร 1 และก่อนนอน
                เด็ก ให้วันละ  12.5 – 25  มก./กก. แบ่งให้วันละ  4  ครั้ง หรือจะแบ่งตามน้ำหนักตัวโดยให้เป็นชนิดน้ำเชื่อม  (62.5 มก./ช้อนชา)  หรือชนิดแคปซูล  (250 มก.)  ดังนี้

  •   ต่ำกว่า  5  กก.ให้ครั้งละ  ครึ่งช้อนชา  วันละ 4  ครั้ง
  •  5 – 10  กก. ให้ครั้งละ ครึ่ง – 1  ช้อนชา  วันละ 4  ครั้ง
  • 11 – 15  กก. ให้ครั้งละ 1 ช้อนชา – ครึ่ง ช้อนชา  วันละ 4  ครั้ง 
  • 16 – 20  กก.ให้ครั้งละ  ครึ่งช้อนชา –  2  ช้อนชา  วันละ 4  ครั้ง 
  • 21 – 30  กก. ให้ครั้งละ 2  ช้อนชา  วันละ 4  ครั้ง  หรือ 1 แคปซูล วันละ 4  ครั้ง 

    ทั้งหมดนี้ให้กินก่อนอาหาร 1 ชั่วโมงและก่อนนอน นาน 5 – 10 วัน แล้วแต่ชนิดของโรค

[Total: 0 Average: 0]