Diphenhydramine (ไดเฟนไฮดรามีน) : ยาแก้แพ้/แอนติฮิสตามีน (Antihistamine)

Diphenhydramine (ไดเฟนไฮดรามีน) ยาแก้แพ้/แอนติฮิสตามีน (Antihistamine)

 แคปซูล  25  และ  50  มก.น้ำ 12.5 มก./ช้อนชา  ยาฉีด  10  และ 50  มก./มล.

ขนาด – วิธีใช้

ผู้ใหญ่  ให้กินครั้งละ 25 – 50 มก. วันละ 3 – 4 ครั้ง  หรือฉีดครั้งละ 50  มก. เข้ากล้าม หรือหลอดเลือดดำ
เด็ก  ให้วันละ  5  มก./กก. แบ่งให้ 4 ครั้ง  หรือให้ตามน้ำหนักตัว  ดังนี้

  •  ต่ำกว่า 8  กก. ครั้งละ ครึ่งช้อนชา
  •   8 – 12 กก. ครั้งละ 1  ช้อนชา
  • 13 –  17 กก. ครั้งละ 1 ช้อนชาครึ่ง
  • 18 – 24  กก. ครั้งละ 2  ช้อนชา (แคปซูล 25 มก. 1 เม็ด)
  • 23 – 35 กก. ครั้งละ 3 – 4  ช้อนชา (แคปซูล 25 มก. 1 – 2 เม็ด)

ควรให้วันละ 3 – 4 ครั้ง  หลังอาหารและก่อนนอน
ส่วนยาฉีด  สำหรับเด็ก  ให้ขนาดครั้งละ  1  มก./กก. เข้ากล้ามหรือเข้าหลอดเลือดดำ

[Total: 0 Average: 0]