Doxycycline (ดอกซีไซคลีน) : ยาต้านจุลชีพ/ยาปฏิชีวนะ (Antimicrobial drugs/Antibiotics)

Doxycycline (ดอกซีไซคลีน) ยาต้านจุลชีพ/ยาปฏิชีวนะ (Antimicrobial drugs/Antibiotics)

 เม็ด/แคปซูล 100  มก.

ขนาด – วิธีใช้
1.สครับไทฟัส
                                ผู้ใหญ่  ให้ครั้งละ 100 มก.วันละ 1 – 2  ครั้ง นาน 3 วัน
                                เด็ก  อายุมากกว่า 8 ปี วันละ 2 – 4  มก./กก. แบ่งให้  1 – 2  ครั้ง นาน 3 วัน
2.เล็ปโตสโปโรซิส
                                ผู้ใหญ่  ให้ครั้งละ  10 มก. วันละ 2  ครั้ง  นาน 7 วัน
                                เด็ก อายุมากกว่า  8  ปี  วันละ 2 – 4  มก./กก. แบ่งให้  2 ครั้ง  วันละ 4  ครั้ง นาน 7 วัน

3.อหิวาต์
                                ผู้ใหญ่  300  มก. ครั้งเดียว
                                เด็ก  2 – 4 มก./กก. ครั้งเดียว

                4.หนองในเทียมและฝีมะม่วง
                                ผู้ใหญ่ ครั้งละ 100  มก. วันละ 2 ครั้ง  นาน 14 วัน

5.ซิฟิลิส
                                ผู้ใหญ่   ครั้งละ 100 มก.วันละ  2 ครั้ง  นาน 15 วัน (สำหรับระยะแฝงให้นาน 30 วัน)

                6.มาลาเรีย
                                ผู้ใหญ่  วันละ 200  มก. นาน 7 วัน
                                เด็ก  วันละ  2 – 4  มก./กก. แบ่งให้วันละ 1 – 2 ครั้ง  นาน 7 วัน

[Total: 0 Average: 0]