Erythromycin (อีริโทรไมซิน) : ยาต้านจุลชีพ/ยาปฏิชีวนะ (Antimicrobial drugs/Antibiotics)

Erythromycin (อีริโทรไมซิน)  ยาต้านจุลชีพ/ยาปฏิชีวนะ (Antimicrobial drugs/Antibiotics)

แคปซูล 250 มก. น้ำเชื่อม  125 มก./ช้อนชา

ขนาด – วิธีใช้
                                ผู้ใหญ่  ให้ครั้งละ  250 – 500  มก. วันละ  4  ครั้ง
                                เด็ก ให้วันละ  30 – 50  มก./กก. แบ่งให้ทุก 6 ชั่วโมง  หรือให้ตามน้ำหนักตัว  ดังนี้

  •  ต่ำกว่า  5  กก.ให้ครั้งละ 1 ใน 4 ส่วน   ช้อนชา วันละ 4  ครั้ง
  •  5 – 8  กก. ให้ครั้งละ  ครึ่ง  ช้อนชา  วันละ 4  ครั้ง
  •  9 – 16  กก.ให้ครั้งละ  1  ช้อนชา  วันละ 4  ครั้ง 
  •  17 – 25  กก. ให้ครั้งละ 1 ช้อนชาครึ่ง  วันละ 4  ครั้ง  หรือ 1 แคปซูล วันละ 3  ครั้ง 
  •  26 – 33  กก. ให้ครั้งละ 2  ช้อนชา  หรือ 1 แคปซูล วันละ 4  ครั้ง 
  •  มากกว่า 33 กก. ให้ขนาดเท่ากับผู้ใหญ่ 

      ทั้งหมดนี้ควรให้หลังอาหารและก่อนนอน โดยทั่วไปให้นานประมาณ 5 – 10 วัน  แล้วแต่ชนิดของโรค (สำหรับหิวาต์ให้นาน 3 วัน)

[Total: 0 Average: 0]