Expectorants (ยาขับเสมหะ) : ยาแก้ไอ

Expectorants (ยาขับเสมหะ) ยาแก้ไอ

ขนาด – วิธธีใช้

ผู้ใหญ่  ให้ครั้งละ ครึ่ง – 1 ช้อนโต๊ะ
เด็ก ครึ่ง – 1 ช้อนชา  ทุก  4 – 6 ชั่วโมง

[Total: 1 Average: 1]