logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

Expectorants (ยาขับเสมหะ) : ยาแก้ไอ

Health Me Now / สารบัญยา (เวชกรรม) / Expectorants (ยาขับเสมหะ) : ยาแก้ไอ

Expectorants (ยาขับเสมหะ) ยาแก้ไอ

ขนาด – วิธธีใช้

ผู้ใหญ่  ให้ครั้งละ ครึ่ง – 1 ช้อนโต๊ะ
เด็ก ครึ่ง – 1 ช้อนชา  ทุก  4 – 6 ชั่วโมง

[Total: 0 Average: 0]