logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

Fluoxetine (ฟลูออกซิซีทิน) : ยาทางจิตประสาท

Health Me Now / สารบัญยา (เวชกรรม) / Fluoxetine (ฟลูออกซิซีทิน) : ยาทางจิตประสาท

Fluoxetine (ฟลูออกซิซีทิน)  ยาทางจิตประสาท

เม็ด 15,30 และ 60 มก. น้ำ 20 มก./ช้อนชา

ขนาด-วธีใช้
                ผู้ใหญ่ เริ่มขนาดครั้งละ 20 มก. วันละครั้ง พร้อมอาหารมื้อเช้าเพื่อหลีกเลี่ยงอาการคลื่นไส้ หลัง 2 สัปดาห์ หากไม่ตอบสนอง
เพิ่มขนาดเป็น 40 มก./วัน ขนาดสูงสุด 60 มก./วัน (ในกรณีใช้ขนาดมากกว่า 20 มก./วัน อาจแบ่งให้วันละ 1-2 ครั้ง)
                เด็ก อายุ 8-18 ปี ใช้ขนาดครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่

ยานี้จะออกฤทธิ์เต็มที่หลังใช้ยา 4-6 สัปดาห์ไปแล้ว ผู้ป่ววยบางรายกินยานี้แล้วมีอาการกระวนกระวาย ควรให้ไดอะซีแพม (ย17.1) วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็นร่วมไปด้วย

หากมีอาการนอนไม่หลับ (มักมีผู้ป่วยที่กินยาฟลูออกซิซีทินตอนเย็น) ควรให้ไดอะซีแพม 2-5 มก. หรืออะมีทริปไทลีน (ย17.2) 10-25 มก. ก่อนนอน

[Total: 0 Average: 0]