Griseofulvin (กริซีโอฟุลวิน) : ยาต้านจุลชีพ/ยาปฏิชีวนะ (Antimicrobial drugs/Antibiotics)

Griseofulvin (กริซีโอฟุลวิน) ยาต้านจุลชีพ/ยาปฏิชีวนะ (Antimicrobial drugs/Antibiotics)

เม็ด  125, 250 และ 500 มก.

ขนาด – วิธีใช้
                ผู้ใหญ่ ให้ขนาด 500 มก.- 1 กรัม วันละครั้ง  หรือแบ่งให้วันละ 2 – 4 ครั้ง
                เด็ก  ให้วันละ 10  มก./กก. ให้วันละครั้ง  หรือแบ่งให้วันละ 2 – 4 ครั้ง
                กลากที่ผิวหนัง ศีรษะและเท้า  ให้กินนาน 4 – 6 สัปดาห์
                กลากที่เล็บมือ ให้กินนาน 4 – 9 เดือน

[Total: 0 Average: 0]