Hydrochlorotiazide/HCTZ (ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์) : ยาขับปัสสาวะ (Diuretics)

Hydrochlorotiazide/HCTZ  (ไฮโดรคลอโรไทอาไซด์) ยาขับปัสสาวะ (Diuretics)

เม็ด 50 มก.

ขนาด-วิธีใช้
1.สำหรับขับปัสสาวะ/ลดบวม
             ผู้ใหญ่ 1-2 เม็ด (สูงสุด 4 เม็ด)
             เด็ก 1 ใน 2 ส่วน 1 ใน 2 ส่วน  -1 เม็ด (สูงสุด 2 เม็ด) วันละครั้ง หลังอาหารเช้า

2.สำหรับการรักษาความดันโลหิตสูง

ผู้ใหญ่ เริ่มจาก 1.25-25 มก. (1 ใน 4 ส่วน – 1 ใน 2 ส่วน เม็ด) วันละครั้งตอนเช้า (ถ้าไม่ได้ผลเพิ่มได้สูงสุดเป็นวันละ 50 มก.) อาจใช้เดี่ยวๆ หรือใช้ควบกับยาลดความดันชนิดอื่นๆ ก็ได้

ในรายที่ความดันสูงพียงเล็กน้อย ควรใช้ยานี้รักษาเป็นขั้นแรก

ยานี้มีการนำมาใช้ลดความดันนานแล้ว แต่เดิมนำให้เริ่มจากขนาด 50 มก. หรือ 1 เม็ด ในปัจจุบันพบว่าการใช้ขนาดต่ำๆ คือ 12.5-25 มก. จะได้ผลดีเนื่องจากจะมีฤทธิ์ขับเกลือโซเดียม แต่ขับน้ำ นอกจากนี้การใช้ในขนาดต่ำยังมีผลข้างเคียงน้อยกว่าขนาดสูงอีกด้วย

[Total: 0 Average: 0]