Ketoconazole (คีโตนาโซล) : ยาต้านจุลชีพ/ยาปฏิชีวนะ (Antimicrobial drugs/Antibiotics)

Ketoconazole (คีโตนาโซล)  ยาต้านจุลชีพ/ยาปฏิชีวนะ (Antimicrobial drugs/Antibiotics)

  เม็ด  200  แชมพู  ชนิด  2%

ขนาด – วิธีใช้
1.เกลื้อน
                ชนิดเม็ด
                ผู้ใหญ่ ให้ครั้งละ 200 มก.
                เด็ก  ให้วันละ  5  มก./กก. (สูงสุดไม่เกิน 200 มก.) วันละครั้ง ติดต่อกัน 10 – 14 วัน
                ส่วนการป้องกันเกิดโรคซ้ำ ให้ขนาด 400 มก.(เด็ก 10 มก./กก.) เดือนละครั้ง  ชนิดแชมพู ทาบริเวณที่เป็น  ทิ้งไว้ 5 นาที 
                แล้วล้างออก  ทาวันละครั้ง  เวลาที่สะดวก  คือ ก่อนอาบน้ำ  ทำติดต่อกัน 5 วัน  ส่วนการป้องกันการเกิดโรคซ้ำให้ทา 1 สัปดาห์ครั้ง

2.โรคเชื้อราแคนดิดาที่ผิวหนังและเล็บ
                ผู้ใหญ่  ครั้งละ 200 มก.
                เด็ก  ครั้งละ 5 มก./กก. (สูงสุดไม่เกิน 200 มก.) วันละครั้ง นาน 2 สัปดาห์

3.ช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแคนดิดา
                ผู้ใหญ่  กิน 400 มก. วันละครั้ง นาน 5 วัน

4.โรคกลากที่ศีรษะ  สระด้วยแชมพูคีโตโคนาโซล  สัปดาห์ละ 2 ครั้ง  ร่วมกับกินยาไอทราโคนาโซล (ย4.9.1) หรือกริซีฟุวิน (ย4.10)

[Total: 0 Average: 0]