Loperamide (โลเพอราไมด์) : ยาแก้ท้องเดิน (Antidiarrheals)

Loperamide (โลเพอราไมด์) ยาแก้ท้องเดิน (Antidiarrheals)

 เม็ด/แคปซูล 2 มก. น้ำ 1 มก./ช้อนชา

 ขนาด-วิธีใช้
                        ผู้ใหญ่ เริ่มให้ 4 มก. ตามด้วย 2 มก. ทุกครั้งที่ถ่าย แต่ไม่เกินวันละ 16 มก. ติอมาให้ 2-4 มก.วันละ 1-2 ครั้ง
                        เด็ก อายุ  2-5 ปี ครั้งละ 1 มก. วันละ 3 ครั้ง
                                      5-8 ปี ครั้งละ 2 มก. วันละ 2 ครั้ง
                                      8-12 ปี ครั้งละ 2 มก. วันละ 3 ครั้ง
                         ควรหยุดยาเมื่อเริ่มมีอาการท้องเสีย

[Total: 0 Average: 0]