Mebendazole (มีเบนดาโซล) : ยารักษาพยาธิ (Anti – helminthics) ยารักษาพยาธิ (Anti – helminthics)

เม็ด  100  มก. น้ำ 100 มก./ช้อนช้า

ขนาด – วิธีใช้

สำหรับพยาธิเส้นด้าย
ให้ 1 เม็ดหรือ 1 ช้อนชา  ครั้งเดียว อีก 1 – 2 สัปดาห์ต่อมา  ควรซ้ำอีกครั้ง

พยาธิตัวอื่น ๆ
ให้ครั้งละ 1 เม็ด  (1 ช้อนชา)  วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็น  ติดต่อกัน 3 – 4 วัน  ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ใช้ขนาดเท่ากัน ควรเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืน

[Total: 0 Average: 0]