Methocarbamol (เมโทคาร์บามอล) : ยาคลายกล้ามเนื้อ (Muscle relaxants)

  Methocarbamol (เมโทคาร์บามอล)  ยาคลายกล้ามเนื้อ (Muscle relaxants)

 เม็ด 500 มก.

ขนาด – วิธีใช้
                        ผู้ใหญ่ ใน 2 – 3 วันแรกให้ครั้งละ 3 เม็ด วันละ 4 ครั้ง ต่อไปครั้งละ 1 – 2 เม็ด วันละ 4 ครั้ง
                        ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 16  ปี

[Total: 0 Average: 0]