Metoclopramide (เมโทโคลพราไมด์) : ยาแก้อาเจียน (Antiemetics)

Metoclopramide (เมโทโคลพราไมด์) ยาแก้อาเจียน (Antiemetics)

เม็ด 10 มก. น้ำ 1 มก./มล. (5 มก./ช้อนชา) ยาฉีด 10 มก./หลอด (2 มล.)

ขนาด-วิธีใช้
1.ชนิดกิน
            ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1-2 เม็ด ก่อนอาหาร 15-30 นาที วันละ 2-3 ครั้ง
            เด็ก ไม่ควรให้เกิน 0.5 มก./กก. /วัน หรือให้ตามอายุ ดังนี้

  • ต่ำกว่า 1 ปี ครั้งละ 0.5 มล.
  • อายุ 1-3 ปี ครั้งละ 1 มล.
  • อายุ 3-5 ปี ครั้งละ 2 มล.
  • อายุ 5-15 ปี ครั้งละ 2.5-5 มล. (1 ใน 4 ส่วน – 1 ใน 2 ส่วน  เม็ด)

            ควรให้เมื่อมีอาการ และซ้ำได้ทุก 6-8 ชั่วโมง
สำหรับใช้กระตุ้นการหลั่งน้ำนมในหญิงหลังคลอด ให้ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง นาน 10-14 วัน
2.ชนิดฉีด
            ผู้ใหญ่ ครั้งละ 1-2 หลอด
            เด็ก ครั้งละ 1 ใน 4 ส่วน  – 1 ใน 2 ส่วน หลอด
ฉีดเข้ากล้ามหรือเข้าหลอดเลือดดำ

[Total: 0 Average: 0]