Omeprazole (โอเมพราโซน) : ยารักษาโรคกระเพาะ (Anti-peptic ulcer agents)

Omeprazole (โอเมพราโซน) ยารักษาโรคกระเพาะ (Anti-peptic ulcer agents)

  เม็ด 20 มก.

ขนาด-วิธีใช้

1.ผู้ใหญ่
แผลลำไส้เล็กส่วนต้น 20 มก. วันละ 1 ครั้ง นาน 4-8 สัปดาห์
แผลกระเพาะอาหาร ครั้งละ 20 มก. วันละ 2 ครั้ง นาน 4-8 สัปดาห์
โรคกรดไหลย้อน 20 มก. วันละครั้ง นาน 4 สัปดาห์ ถึง 3 เดือน
การป้องกันแผลเพ็ปติกจากยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สตีรอยด์ ครั้งละ 20 มก. วันละ 2 ครั้ง

2.เด็ก
ใช้ในอายุ > 2 ปี สำหรับโรคแผลเพ็ปติกและโรคกรดไหลย้อน คิดขนาดตามน้ำหนักตัว ดังนี้

  • น้ำหนัก < 20 กก. 10 มก./วัน
  • น้ำหนัก > 20 กก. 20 มกใ/วัน

ส่วนเด็ก < 2 ปี ยังไม่แนะนำให้ใช้ เพราะยังขาดข้อมูลยืนยันถึงความปลอดภัยในการใช้สำหรับเด็กกลุ่มนี้

[Total: 0 Average: 0]