Pyrantel pamoate (ไพแรนเทล พาโมเอต) : ยารักษาพยาธิ (Anti – helminthics)

Pyrantel pamoate (ไพแรนเทล พาโมเอต) ยารักษาพยาธิ (Anti – helminthics)

เม็ด 125 มก. น้ำเชื่อม  250./ช้อนชา

ขนาด – วิธีการใช้
                                ผู้ใหญ่  ให้  4 – 5 เม็ด  กินครั้งเดียวก่อนนอน
                                เด็ก  ให้วันละ 10  มก./กก. หรือให้ตามน้ำหนักตัว ดังนี้

  • ต่ำกว่า 15  กก. วันละ 1 ใน 2 ส่วน  ( 1 เม็ด)
  • 15 – 30 กก. วันละ 1 ช้อนชา ( 2 เม็ด)
  • 31 – 40  กก. วันละ 1 ช้อนชาครึ่ง (3 เม็ด)
  • มากกว่า  40  กก. ให้ขนาดเท่าผู้ใหญ่

             โดยให้กินครั้งเดียวก่อนนอน
             สำหรับโรคพยาธิไส้เดือน  ให้กินเพียงครั้งเดียว
             ส่วนโรคพยาธิเส้นด้าย  ควรให้กินซ้ำอีกครั้งหลัง  กินยาครั้งแรก  1 – 2 สัปดาห์
             ส่วนโรคพยาธิปากขอ ควรให้กินวันละเครั้งติดต่อกัน 2 วัน

[Total: 0 Average: 0]