logo

Welcome to Health Me Now

สุขภาพแข็งแรงและสุขภาพดี เป็นพื้นฐานสำคัญของการดูแลตัวเองสำหรับคนยุคใหม่ เพราะเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงจะมีความพร้อมมากพอในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ.
a
Top

Streptomycin (สเตรปโตไมซิน) : ยาต้านจุลชีพ/ยาปฏิชีวนะ (Antimicrobial drugs/Antibiotics)

Health Me Now / สารบัญยา (เวชกรรม) / Streptomycin (สเตรปโตไมซิน) : ยาต้านจุลชีพ/ยาปฏิชีวนะ (Antimicrobial drugs/Antibiotics)

Streptomycin (สเตรปโตไมซิน)  ยาต้านจุลชีพ/ยาปฏิชีวนะ (Antimicrobial drugs/Antibiotics)

1  และ 5 กรัม/ขวด

ขนาด – วิธีใช้
                สำหรับการรักษาวัณโรค
                ผู้ใหญ่  ฉีดวันละครั้ง  ครั้งละ 1 กรัม (ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีร่างกายอ่อนแออาจลดเหลือ 0.5 – 0.75  กรัม)
                เด็ก ให้ฉีดขนาด 20 – 40 มก./กก.
                นาน 2 เดือน  มักให้ร่วมกับไอเอ็นเอช (ย4.13) และยารักษาวัณโรคชนิดอื่น ๆ

[Total: 0 Average: 0]