Theophylline (ทีโอฟิลลีน) : ยาขยายหลอดลม (Bronchodilators)

Theophylline (ทีโอฟิลลีน)  ยาขยายหลอดลม (Bronchodilators) 

ขนาด – วิธีใช้

 ให้ขนาด  10  มก./กก./วัน  (สูงสุดไม่เกิน  800 มก./วัน) แบ่งให้กินวันละ 1 – 2 ครั้ง 

[Total: 0 Average: 0]