Tolperisone (ทอลเพอริโซน) : ยาคลายกล้ามเนื้อ (Muscle relaxants)

Tolperisone (ทอลเพอริโซน) ยาคลายกล้ามเนื้อ (Muscle relaxants)

เม็ด  50  มก.

ขนาด – วิธีใช้
                                ผู้ใหญ่  ให้ครั้งละ 1 – 3 เม็ด วันละ 3 ครั้ง
                                เด็กอายุ  6 – 14  ปี ให้ขนาดวันละ 2 – 4 มก./กก. แบ่งให้วันวันละ 3 ครั้ง
                                เด็กอายุ 3 เดือน  ถึง 6 ปี ให้ขนาดวันละ 5  มก./กก.แบ่งให้วันละ 3 ครั้ง

[Total: 0 Average: 0]