ภาวะเครียดฉับพลัน (Acute stress disorder)

ภายหลังเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจ อาจเป็นไปได้ว่าคุณจะมีความวิตกกังวล เราเรียกอาการแบบนี้ว่า ภาวะเครียด (Acute stress disorder – ASD) ภาวะเครียดนี้จะเกิดขึ้นราวๆ หนึ่งเดือน หรืออย่างน้อย 3 วัน ผู้ที่มีภาวะเครียดจะมีอาการคล้ายกับผู้ที่ป่วยทางสภาวะจิตใจ

สาเหตุ ภาวะเครียดฉับพลัน

สาเหตุของความเครียดนั้นมีหลากหลาย การมีประสบการณ์หรือการเผชิญกับเหตุการกระทบกระเทือนจิตใจอย่างน้อย 1 เหตุการณ์ สามารถทำให้เกิดความเครียดสะสม จนนำไปสู่ภาวะเครียดโดยเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้เกิดภาวะเครียดได้มีดังนี้:

 • ความตาย
 • การถูกคุกคามเกี่ยวกับความตายของตนเองหรือผู้อื่น
 • การถูกคุกคามเกี่ยวกับการได้รับบาดจ็บของตนเองหรือผู้อื่น
 • การถูกคุกคามเกี่ยวกับความเสียหายทางร่างกายของตนเองหรือผู้อื่น

อาการ ภาวะเครียดฉับพลัน

ลักษณะอาการของผู้ป่วยมีภาวะความเครียดคือ:

บุคลิกภาพย้อนแย้ง

หากคุณมีอาการบุคลิกภาพย้อนแย้งอย่างน้อย 3 รายการดังต่อไปนี้ สามารถบ่งชี้ได้ว่าคุณมีภาวะเครียด:

 • รู้สึกมึนงง หรือไม่ตอบสนองต่ออารมณ์
 • การรับรู้สภาวะแวดล้อมรอบข้างได้น้อยลง
 • รู้สึกว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวแปลกไปจากเดิม
 • แยกตัวออกจากสังคม เมื่อเกิดบางความคิดหรือบางอารมณ์ว่าคนรอบข้างไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 • ความจำเสื่อมแบบทิฟฟาเรทีฟ ไม่สามารถจำเหตุการณ์สำคัญในเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ

ภาวะเครียดหลังเกิดเหตุสะเทือนใจ

คุณจะมีอาการอย่างน้อย 1 อาการดังต่อไปนี้ หากคุณมีภาวะเครียดหลังเกิดเหตุสะเทือนใจ:

 • เห็นภาพเดิมซ้ำๆ คิดเรื่องเดิม ฝันร้าย เห็นภาพลวงตา หรือนึกถึงภาพความทรงจำเหตุการณ์สะเทือนใจซ้ำๆ
 • รู้สึกนึกถึงเหตุการณ์สะเทือนใจอยู่ตลอดเวลา
 • รู้สึกทุกข์ใจเมื่อมีบางสิ่งเตือนคุณให้นึกถึงเหตุการณ์สะเทือนใจ

การหลีกเลี่ยงการพบเจอ

มีการหลีกเลี่ยงการพบเจอต่อสิ่งเร้าที่ทำให้นึกถึงเหตุการณ์สะเทือนได้แก่:

 • ผู้คน
 • การสนทนา
 • สถานที่
 • สิ่งของ
 • กิจกรรม
 • ความคิด
 • ความรู้สึก

วิตกกังวล

ความวิตกกังวลเป็นหนึ่งในภาวะเครียด โดยประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้:

 • หงุดหงิด
 • จับจด
 • ไม่สามารถอยู่นิ่งๆได้
 • เครียดตลอดเวลา
 • ตกใจง่ายตลอดเวลา

การรักษา ภาวะเครียดฉับพลัน

แพทย์อาจจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ รักษาอาการเครียดของผู้ป่วย:

 • การประเมินผลทางจิตเวชเพื่อระบุข้อมูลที่จำเพาะของผู้ป่วย
 • พักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อเลี่ยงการฆ่าตัวตายหรือทำร้ายผู้อื่น
 • การให้ความช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยสี่
 • นักจิตวิทยาให้คำแนะนำและความรู้เกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย
 • การให้ยาบรรเทาอาการ เช่น ยาลดความวิตกกังวล ยาSSRIs และยารักษาโรคซึมเศร้า
 • การบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการฟื้นตัวและไม่ให้ผู้ป่วยกลับมาเป็นโรคที่เกิดจากความเครียดอีก
 • การรักษาด้วยการสัมผัส
 • การสะกดจิต
[Total: 0 Average: 0]