โรคมะเร็ง 5 อันดับแรก ที่พบมากที่สุดในโลก

6 เรื่องที่บอกว่าคุณกำลัง สมองเสื่อม

ในครั้งนี้ขอนำเสนอความรู้ และวิธีป้องกันรวมถึงอาการต่างๆของโรคมะเร็งที่พบได้บ่อย เพื่อให้ทุกท่านได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมในการป้องกัน

1️⃣.มะเร็งปอด

▶️ตรวจพบในระยะเริ่มแรกได้ยาก และมีอัตราการเสียชีวิตสูง
.
⚠️สาเหตุ
1️⃣.การสูบบุหรี่ โดยผู้ที่สูบบุหรี่จะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดมากกว่าคนที่ไม่สูบเฉลี่ยแล้ว 16 เท่า ความเสี่ยงนี้จะสูงขึ้นในผู้สูบมากและนาน
2️⃣.พันธุกรรม
3️⃣.สัมผัสสารก่อมะเร็ง จากการทำงานและสิ่งแวดล้อม
.
🗣อาการ ระยะแรก ไม่มีอาการผิดปกติอะไรเลย เมื่อก้อนมะเร็งโตขึ้นจนไปกดหลอดลมหรือลุกลามไปสู่อวัยวะอื่น จะมีอากากรไอมีเลือดออก เจ็บหน้าอก หอบเหนื่อย มีหน้าบวม แขนบวม น้ำหนักลด เบื่ออาหาร
.
💊การรักษา
1️⃣.การผ่าตัด ทำในกรณีที่ก้อนขนาดไม่ใหญ่มาก
2️⃣.การฉายแสงร่วมกับการให้เคมีบำบัด เพื่อช่วยับยั้งชะลอการลุกลาม
3️⃣.ประคับประคองตามอาการ

2️⃣.มะเร็งเต้านม

⚠️สาเหตุ
1️⃣.มีสมาชิกในครองครัวเป็นมะเร็ง
2️⃣.ไม่มีลูกหรือมีลูกคนแรกกหลังอายุ 30 ปี
3️⃣.ช่วงอายุในการมีประจำเดือนนาน
4️⃣.มีการใช้ฮอร์โมนเพศหญิงนาน
5️⃣.อ้วน
6️⃣.ดื่มอลกกอฮอล์มาก
.
🗣อาการ ส่วนใหญ่พบเจอด้วยตัวเองว่ามีก้อนในเต้านม หรือตรวจสุขและเจอ
.
💊การรักษา
1️⃣.การผ่าตัด มีด้วยกัน 2 วิธี 1.)ผ่าตัดแบบสงวนเต้านมไว้ 2.)ผ่าตัดแบบตัดเต้านม
2️⃣.การฉายรังสี
3️⃣.การใช้ยาฮอร์โมนและเคมีบำบัด โดยทั่วไปหากก้อนมะเร็งโตกว่า 1 ชม. มะเร็งแพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลือแล้ว

3️⃣.มะเร็งลำไส้ และทวารหนัก

⚠️สาเหตุ
สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ยังไม่เป็นที่ทราบอย่างชัดเจน แต่เชื่อว่าเกิดจากปัจจัยหลายอย่างร่วมัน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม อาหาร และพันธุกรรม
.
🗣อาการ ผู้ป่วยในระยะแรอาจะไม่มีอาการใดๆ หรืออาจมีอาการปวดท้อง แน่นท้องคล้ายโรคกระเพาะ เมื่อโรคเป็นมากขึ้นอาจะมีอาการ้องผูกสลับท้องเดิน มีลักษณะในการขับถ่ายที่เปลี่ยนไป อาตมีการอุดตันของลำไส้ ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดหรือมูกปนเลือด หรือมีเลือดออกในอุจจาระเป็นเวลานาน ทำให้มีภาวะช็อคได้
.
💊การรักษา กรณีที่มะเร็ง ยังอยู่เฉพาะที่ลำไส้ใหญ่และต่อมน้ำเหลืองบริเวณลำไส้ จะรักษาโดยการผ่าตัดเอาลำไส้ ส่วนที่เป็นมะเร็งและต่อมน้ำเหลืองออก ส่วนมะเร็งที่เกิดบริเวณทวารหนัก จะใช้การฉายแสงร่วมรณีที่มะเร็งแพร่กระจาย ไปยังต่อมน้ำเหลือง การใช้เคมีบำบัดหลังการผ่าตัดหรือฉายแสง จะช่วยเพิ่มอัตราการหายขาดจากโรคได้ ซึ่งโดยทั่วไปผู้ป่วยจะได้รับยาเคมีบำบัดเป็นระยะเวลา 6 เดือน

4️⃣.มะเร็งต่อมลูกหมาก

⚠️สาเหตุ มะเร็งต่อมลูกกหมากกยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน แต่พบมากในเพศชายที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
.
🗣อาการ
1️⃣.ปัสสาวะบ่อยๆ
2️⃣.ปัสสาวะเป็นเลือด
3️⃣.อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด
4️⃣.อาจมีอากากรปวดหลัง ปวดกระดูดร่วมด้วย
.
💊การรักษา
แนวทางการรักษาในปัจจุบันนี้มีหลากหลายแนวทาง ซึ่งแต่ละแนวทางจะเหมาะสมกับคนไข้มะเร็งต่อมลูกหมากในระยะของโรคที่แตกต่างกันไป เช่น การผ่าตัดเอาต่อมลูกหมากออก การฉายรังสีรักษา การฝังแร่ การใช้หลากหลายวิธีประกอบกัน การให้ฮอร์โมน การใช้ความเย็น หรือแม้แต่การทำเคมีบำบัด เพื่อให้ผลการรักษามีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่าการรักษาจะด้วยแนวทางใดก็ตาม หากทำการรักษาตั้งแต่ระยะต้นของโรค จะมีโอกาสในการหายขาดจากโรคมะเร็งสูงกว่าการรักษาที่ระยะอื่นๆ

5️⃣.มะเร็งทางเดินปัสสาวะ ปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ชาย

⚠️สาเหตุ สาเหตุที่แท้จริงของมะเร็งยังไม่ ทราบแน่ชัด แต่มีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็ง พอสรุปได้ดังนี้ คือ
1️⃣. อายุ มะเร็งของไต กระเพาะปัสสาวะ มักพบในคนอายุมาก 50-70 ปี มะเร็ง ขององคชาติ พบในคนวัยกลางคนและมะเร็งอัณฑะพบในวัยหนุ่มฉกรรจ์
2️⃣.มะเร็งของไต และกรวยไต เกิดร่วมกับการอักเสบเรื้อรังและนิ่วในไต จากการ กินยาแก้ปวดประเภทฟินาซีตินมากเกินไป
3️⃣. มะเร็งของกระเพาะปัสสาวะเกิดบ่อยในคนที่สูบบุหรี่จัด คนที่ทำงานใน โรงงานอุตสาหกรมสีย้อมผ้า คนที่มีการอักเสบเรื้อรัง หรือเป็นนิ่วในกระเพาะ ปัสสาวะ
4️⃣. อาหารที่มีไขมันมาก หรือสาเหตุทางพันธุกรรม อาจมีส่วนทำให้เกิดมะเร็ง ของต่อมลูกหมาก
5️⃣. ลูกอัณฑะที่ไม่ลงมาในถุงอัณฑะ มีอัตราเสี่ยงการเกิดมะเร็งสูง
6️⃣. การเสียดสีเรื้อรัง ทำให้เกิดแผลไม่หายแล้วกลายเป็นมะเร็ง เช่น มะเร็งของ ถุงอัณฑะ
.
🗣อาการ
1️⃣. ปัสสาวะเป็นเลือด ลิ่มเลือด พบในมะเร็งกระเพาะปัสสาวะและมะร็งของไต
2️⃣. ปัสสาวะขัด ต้องเบ่ง หรือปัสสาวะออกกระปริบกระปรอย พบในมะเร็ง ของต่อมลูกหมาก
3️⃣. มีแผลเรื้อรังชนิดเลือดออกง่ายและกลิ่นเหม็น
4️⃣. หนังหุ้มอวัยวะเพศหรือหนังหุ้มลึงค์ไม่เปิด และมีอาการคันภายในหรือมี เม็ดที่คลำได้
5️⃣. บริเวณที่มีการเสียดสี มีการอักเสบไม่หาย เช่น มะเร็งถุงอัณฑะ
6️⃣.. มีก้อนคลำได้ชัดเจนบริเวณสีข้าง (บริเวณไต) หรือบริเวณท้องน้อยเหนือ หัวเหน่า (บริเวณกระเพาะปัสสาวะ)
7️⃣. มีก้อนและคลำได้ที่ลูกอัณฑะ กดไม่เจ็บ และก้อนโตเร็ว
8️⃣. ต่อมน้ำเหลืองบริเวณขาหนีบหรือซอกคอโต พบในรายที่มะเร็งกระจายไป ยังต่อมน้ำเหลืองแล้ว
9️⃣. เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ผอมลง ไอ ปวดกระดูก พบในระยะที่มีการกระจาย ของมะเร็งไปแล้ว
.
💊การรัก
1️⃣. การผ่าตัด
▶️ ผ่าตัดอวัยวะที่เป็นมะเร็งออกทั้งอันหรือบางส่วน เช่น ตัดไต อัณฑะข้างที่เป็น หรือตัดอวัยวะเพศออกทั้งหมดหรือบางส่วน
▶️ ผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้องใช้ไฟฟ้า เช่นในมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก
▶️ ตัดอัณฑะออกทั้ง 2 ข้าง หรือรับประทานฮอร์โมนเพศหญิง เช่น ในรายที่ เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก
2️⃣. เคมีบำบัด
▶️ โดยการรับประทานหรือฉีดเข้าเส้นเลือด ส่วนการใช้ยาเข้าไปในกระเพาะ ปัสสาวะนั้น ใช้ในกรณีที่เป็นมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะ
3️⃣. รังสีรักษา
4️⃣. วิธีผสมผสาน ทั้งการผ่าตัด เคมีบำบัด และรังสีรักษา

อย่างไรก็ตาม แม้สถิติของมะเร็งจะเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ แต่ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทำให้ตรวจรักษามะเร็งได้อย่างแม่นยำโดยสามารถรักษาให้หาย และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ เหนือสิ่งอื่นใดเราทุกคนไม่ควรที่จะผัดวันประกันพรุ่งในการดูแลสุขภาพของตนเอง ไม่รอที่จะให้โรคร้ายเข้ามาทำร้ายก่อนที่จะสายเกินแก้

[Total: 4 Average: 5]

Leave a Reply