โรคเท้าปุก

โรคเท้าปุก (Clubfoot) คือความผิดปกติแต่กำเนิด ซึ่งเป็นเหตุให้เท้าของเด็กชี้เข้าหาด้านในลำตัวแทนที่จะชี้ไปด้านหน้า ภาวะดังกล่าวโดยทั่วไปจะระบุได้เมื่อหลังคลอด แต่แพทย์ก็สามารถบอกได้ตั้งแต่ในครรภ์หากตรวจพบโรคเท้าปุกขณะอัลตราซาวน์ ถึงแม้ว่าภาวะดังกล่าวจะส่งผลต่อเท้าเพียงข้างเดียว แต่ในบางกรณีก็เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นกับเท้าทั้งสองข้าง

เท้าปุกบางครั้งสามารถทำให้ตรงได้โดยการยืดและค้ำยัน แต่การผ่าตัดอาจจำเป็นในรายที่รุนแรง

สาเหตุของโรคเท้าปุก

เท้าปุกยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน แต่แพทย์ลงความเห็นว่าครอบครัวที่มีประวัติเท้าปุกอาจทำให้เด็กที่เกิดมามีลักษณะดังกล่าว นอกจากนี้แม่ที่สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์มีความเป็นไปได้ที่จะให้กำเนิดเด็กที่มีเท้าปุก เท้าปุกอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความผิดปกติทางโครงสร้างกระดูกแต่กำเนิด เช่น Spina bifida เป็นความบกพร่องของกระดูกไขสันหลังที่มีถุงยื่นผ่านจากกระดูกไขสันหลังออกมาตามตำแหน่งที่บกพร่อง

อาการของเท้าปุก

หากเด็กมีภาวะดังกล่าว ปลายเท้าจะมีลักษณะบิดเข้าด้านใน ทำให้ส้นเท้าอยู่ในทิศที่บิดออกนอกลำตัว ในรายที่รุนแรง เท้าอาจจะอยู่ในทิศที่คว่ำลง

เด็กที่มีปัญหาเท้าปุกจะเดินโยกเยก พวกเขามักจะใช้เท้าข้างที่เป็นปัญหาในการเดินเพื่อปรับสมดุลในการเดิน

การรักษาโรคเท้าปุก

แพทย์สามารถวินิจฉัยภาวะเท้าปุกได้โดยการตรวจเท้าเด็กทารกแรกเกิด อีกทั้งยังสามารถวินิจฉัยเท้าปุกได้ตั้งแต่ในครรภ์โดยการตรวจอัลตราซาวน์ แต่เด็กที่มีลักษณะของเท้าบิดเข้าด้านในใช่ว่าจะเป็นเท้าปุกทุกราย อาจเกิดจากความผิดปกติอื่นที่ส่งผลต่อขาหรือกระดูกทำให้เท้ามีลักษณะผิดรูปได้

มีวิธีการรักษาเท้าปุกอยู่ 2 วิธีที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การยืดและการผ่าตัด การผ่าตัดจะใช้ในรายที่มีความรุนแรง และการยืดเท้าจะใช้ในการรักษาระยะเริ่มต้น

[Total: 0 Average: 0]