การตรวจกรดในหลอดอาหาร 24 ชั่วโมง ( 24-hour esophageal pH study )

การตรวจกรดในหลอดอาหาร 24 ชั่วโมง ( 24-hour esophageal pH study ) คือ วิธีที่ไวที่สุดในการตรวจโรคนี้ โดยการกลื่นสายเล็ก ๆ แล้วปล่อยค้างในหลอดอาหารตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อวัดกรด เปรียบเทียบกับอาการ โดยต่อข้อมูลไปในกล่องบันทึกที่เหน็บไว้ที่เอว แล้วไปวิเคราะห์ข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ ดูความถี่ของภาวะสำลักกรดขึ้นมาหลอดอาหาร ว่ามากหรือน้อย นานแค่ไหน สัมพันธ์กับอาการหรือไม่ ส่วนใหญ่มักลองรักษาก่อน แล้วถ้าหายได้ก็เป็นการวินิจฉัยโรคนี้ มากกว่าทำการตรวจวิธีนี้

ทำไมต้องตรวจวัดกรดไหลย้อนในหลอดอาหาร

การตรวจวัดกรด หรือน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารที่ไหลย้อนเข้ามาในหลอดอาหารตลอด 24 ชั่วโมง ถือเป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยโรคกรดไหลย้อน และเป็นเทคโนโลยีใหม่ โดยการใส่สายตรวจขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 2 มิลลิเมตร ผ่านจมูกแล้วค้างไว้ที่หลอดอาหารนาน 24 ชั่วโมง ที่สายจะมีตัวบันทึกค่าความเป็นกรดนำเข้าเครื่องอ่านเพื่อแปลผล และทราบผลได้ทันที ทำให้ทราบว่า อาการที่เป็นใช่โรคกรดไหลย้อนจริงหรือไม่ มีกรดไหลย้อนขึ้นมาในหลอดอาหารเป็นจำนวนกี่ครั้ง และระยะเวลานานมากกว่าปกติหรือไม่ การเกิดโรคกรดไหลย้อนสัมพันธ์กับการเกิดอาการของผู้ป่วยหรือไม่ การให้ยาเพื่อรักษาโรคกรดไหลย้อน สามารถควบคุมโรคได้เพียงพอหรือไม่

การตรวจด้วยเครื่องวัดกรดไหลย้อน (24 hr Gastric PH monitoring)

ผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนที่กินยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น ผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนที่หยุดยา ลดกรดไม่ได้ อาการจะกำเริบทันที ผู้ป่วยอายุน้อย ที่ไม่อยากกินยาต่อไประยะเวลานาน ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก คล้ายเป็นโรคหัวใจ แต่ตรวจแล้วว่าไม่เป็นโรคหัวใจ ผู้ป่วยที่มีอาการเสียงแหบเรื้อรัง เหมือนมีก้อนที่คอ แสบคอ ที่ได้รับการตรวจแล้ว จากแพทย์ หู คอ จมูก ไม่พบความผิดปกติใดๆ ผู้ป่วยที่ส่องกล้องแล้วพบว่า ปลายหลอดอาหารมีการอักเสบที่รุนแรง

[Total: 1 Average: 5]