การตรวจอิริโทรพอยอิติน (Erythropoietin)

การตรวจอิริโทรพอยอิติน (Erythropoietin) ของการสร้างฮอร์โมนที่ไต  ตรวจวัด  Erythropoietin (EPO) โดยอิมมูโนแอสเชย์ (Immunoassays) การตรวจนี้ใช้ประเมินภาวะซีด  ภาวะเลือดข้น (Polycythemia) และเนื้องอกที่ไต Kidney tumors

วัตถุประสงค์
1.เพื่อช่วยวินิจฉัยภาวะซีด  และภาวะเลือดข้น
2.เพื่อช่วยวินิจฉัยเนื้องอกที่ไต

ผลการตรวจที่เป็นปกติ
                  ค่าปกติ   EPO     =     5-36    mu / ml

ผลการตรวจที่ผิดปกติ

  • ค่า      EPO   ต่ำ   พบในผู้ป่วยที่มีภาวะซีดซึ่งมีการสร้างฮอร์โมนไม่เพียงพอบางคนไม่มีฮอร์โมนตั้งแต่เกิด หรือเป็นโรคไตอาจทำให้สร้างฮอร์โมน EPO น้อยลง
  • ค่า      EPO   สูงขึ้น  พบในผู้ป่วยที่มีภาวะซีด โดยมีกลไกชดเชย พบในภาวะเลือดข้น Polycythemia) และ  EPO – secreting tumors  
[Total: 1 Average: 4]