การตรวจหาค่าแมงกานีส (Manganese)

การตรวจหาค่าแมงกานีส (Manganese) เป็นการวัดระดับแมงกานีสในซีรั่ม แมงกานิสเป็นตัวกระตุ้นเอนไซม์หลายตัว รวมทั้งดคลีนเอสเทอเรส (cholinesterase) และอาจีเนส (arginase) ซึ่งจำเป็นต่อการเผาผลาญ รวมทั้งธัญพืช (cereals) ผักใบเขียว และถั่ว พิษของแมงกานิสอาจจะเป็นผลมาจากการสูดดมฝุ่นหรือกลิ่นของแมงกานีสซึ่งมีในแบตเตอรี่ หรือได้จากการดื่มน้ำที่ปนเปื้อนด้วยแมงกานีส

วัตถุประสงค์
                     เพื่อตรวจหาพิษของแมงกานีส
ผลการตรวจที่เป็นปกติ
     ค่าปกติ     แมงกานีสในซีรั่ม         =           0.4 – 1.4     µg / ml

ผลการตรวจที่ผิดปกติ

  • ระดับของแมงกานีสในซีรั่มที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน บ่งชี้ถึงพิษของแมงกานีส (manganese  toxicity) ซึ่งต้องให้ยาเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบประสาทส่วนกลางถูกทำลาย
  • ระดับของแมงกานีสในซีรั่มที่ต่ำลง อาจจะบ่งชี้ถึงการรับประทานอาหารไม่เพียงพอ แต่จะไม่เกี่ยวข้องกับโรค
[Total: 0 Average: 0]