การตรวจคริอะตินินในซีรั่ม (Serum creatinine)

การตรวจคริอะตินินในซีรั่ม (Serum  creatinine) เป็นการตรวจวัดที่มีความไวที่เกิดจากการทำลายที่ไตมากกว่า การตรวจวัดหาระดับบียูเอ็น (Blood Urea Nitrogen; BUN) ครีอะตินินเกิดจากการเผวผลาญ ส่วนครีอะทีนสามารถวัดได้จากการตรวจเลือด

วัตถุประสงค์
1.เพื่อประเมินการกรองของไต (Glomerular  filtration) หรือการทำงานของไต
2.เพื่อคัดกรองหรือตรวจเช็คว่าผู้ป่วยมีไตถูกทำลายหรือไม่

ผลการตรวจที่เป็นปกติ

ค่าปกติ  Serum  creatinine      

ผู้ชาย      =             0.8 – 1.2                 mg / dl
ผู้หญิง      =             0.6  – 0.9                mg / dl
วัยรุ่น       =             0.5  – 10                 mg / dl
เด็ก        =             0.3 – 0.7                 mg / dl

ผลการตรวจที่ผิดปกติ

  • ค่า  Serum  creatinine  สูง  พบในโรคไต  อาจพบในสภาพร่างกายใหญ่โตผิดปกติ (Gigantism) สภาพโตเกินไม่สมส่วน (Acromegaly)
  • ค่า  Serum  creatinine  ต่ำ  พบในกล้ามเนื้ออ่อนแรงกล้ามเนื้อลีบ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้ายแรงร่างกายอ่อนล้า การตั้งครรภ์
[Total: 0 Average: 0]