การตรวจหากรดยูริก (Uric acid)

การตรวจหากรดยูริก (Uric acid) ใช้วัดระดับกรดยูริกในซีรั่ม เป็นการเผาผลาญของพิวรีน (Purin) ความผิดปกติของการเผาผลาญพิวร การทำลายที่รวดเร็วของกรดนิวคลิอิก (Nucleic  acid) และภาวะที่ไตขับของเสียบกพร่องจะทำให้ระดับของกรดยูริกสูงขึ้น

วัตถุประสงค์
1.เพื่อยืนยันการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคเกาต์
2.เพื่อช่วยตรวจดูหน้าที่ที่ผิดปกติของไต

ผลการตรวจที่เป็นปกติ


       ค่าปกติ   Uric   acid    ผู้ชาย        =             3.4-7       mg / dl
                                        ผู้หญิง          =             2.3-6       mg / =dl

ผลการตรวจที่ผิดปกติ

  • ค่า   Uric   acid   สูง  พบในโรคเกาต์  หรือภาวะพร่องหน้าที่ของไต  อาจพบในภาวะหัวใจวาย  มีการติดเชื้อ ภาวะซีดจากการเสียเลือด และโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว (Sickle  cell  anemia) ภาวะที่มีการเพิ่มขึ้นผิดปกติของฮีมาโตคริต (Polycythemia) เนื้องงอก (Neoplasms) และโรคะเก็ดเงินหรือโรคเรื้อนกวาง (Psoriasis)
  • ค่า   Uric   acid   ต่ำ  พบในผู้ป่วยที่มีการดูดซึมที่ท่อไตผิดปกติ (เช่น  ความเจ็บป่วยที่เกิดที่ท่อไตส่วนต้น  หรือ Fanconi’s  syndrome)  หรือตับฝ่ออย่างเฉียบพลัน (Acute  hepatic  atrophy)
[Total: 1 Average: 5]