การตรวจหาวิตามินเอ และแคโรทีน (Vitamin A and Carotenetest)

การตรวจหาวิตามินเอ  และแคโรทีน (Vitamin A and  Carotenetest) เป็นการตรวจวัดระดับวิตามินเอ (retinol) และแคโรทีน  ซึ่งเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันโดยปกติได้จากการรับประทานอาหาร  วิตามินเอมีความสำคัญสำหรับการสืบพันธุ์  การมองเห็น (โดยเฉพาะการมองเห็นในเวลากลางคืน) และเนื้อเยื่อชั้นผิว ๆ  และการเติบโตของกระดูก วิตามินเอพบมากที่สุดในผลไม้  ผัก ไข่   สัตว์ปีก เนื้อ  และปลา  แคโรทีน พบในผักใบเขียวและในผลไม้และผักสีเหลือง

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสืบค้นเมื่อสงสัยว่าผู้ป่วยขาดวิตามินเอหรือไม่
2.เพื่อช่วยวินิจฉัยการมองเห็นที่ผิดปกติโดยเฉพาะตาบอดกลางคืน (nightblindness) และตาแห้ง (xerophthalmia)
3.เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคผิวหนัง เช่นโรคขนคุด (Keratosis follicularis) โรคผิวแห้ง (ichthyosis)
4.เพื่อคัดกรองในเรื่องการดูดซึมสารอาหารจากทางเดินอาหารผิดปกติ (malabsorption)

ผลการตรวจที่เป็นปกติ
      ระดับปกติ    แคโรทีน =             10-85     µg / dl

ระดับปกติ     วิตามินเอ =             30-80     µg / dl
ผลการตรวจที่ผิดปกติ

  • ระดับวิตามินเอที่ต่ำกว่าปกติ (Hypovitaminosis) อาจบ่งบอกถึงความผิดปกติของการดูดซึมในไขมัน เช่น โรคลำไส้อักเสบ (celiac  disease) โรคตับอักเสบชนิดเอ (infectious hepatitis) ถุงน้ำที่ตับอ่อน (cystic  fibrosis of the  pancreas)โรคดีซ่านเกิดจากการอุตันของทางน้ำดี (obstructive  jaundice)
  • ระดับวิตามินเอที่ต่ำกว่าปกติ  (Hypovitaminosis  A) ร่วมกับขาดโปรตีน (marasmic  kwashiorkor) ระดับวิตามินเอต่ำลง  อาจเป็นผลจากไตอักเสบเรื้อรัง (chronic  nephritis)
  • ระดับวิตามินเอที่สูงกว่าปกติ (Hypervitaminosis  A)  ตามปกติบ่งบอกถึงการได้รับวิตามินเอหรือรับประทานอาหารที่มีวิตามินเอสูง
  • ระดับวิตามินเอที่เพิ่มขึ้นร่วมกับไขมันในเลือดสูง  (Hyperlipidemia) และคอเลสเตอรอลในเลือดสูง (hypercholesterolemia)ในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้
  • ระดับแคโรทีนในซีรั่มที่ลดต่ำลง  อาจบ่งบอกถึงการดูดซึมที่บกพร่องหรือได้รับอาหารที่มีแคโรทีนไม่เพียงพอระดับแคโรทีนอาจถูกกดระหว่างตั้งครรภ์
  • ระดับแคโรทีนสูงขึ้น   บ่งชี้ถึงการรับประทานอาหารที่มากเกิน
[Total: 1 Average: 4]